Servis Yönetim Politikası

Servis Yönetim Politikası

1.       Amaç

Servis yönetim politikamızın amacı, müşteri memnuniyetini artırmak, servis sürekliliğini sağlamak ve operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmaktır.

2.       Kapsam

Tüm Eanshıp A.Ş. varlıkları ve Eanshıp A.Ş. çalışanları.

3.       Uygulama

Müşteri odaklı olarak çalışan Eanshıp A.Ş., Sözleşme ve Müşteri şartlarını eksiksiz yerine getirebilmek amacı ile her bir servis sürecindeki standartları yakalamak ve servis süreçlerini iyileştirmek için aşağıda belirtilen görevleri süreç sorumluları ve süreç çalışanları ile gerçekleştirmek

 

Erişilebilirlik ile ilgili olarak Eanshıp A.Ş. bilgi işlem altyapısını, bilgi işlem hizmetlerini ve bilgi işlem destek organizasyonunu optimize etmek, faaliyet hedeflerimizi karşılayacak optimum bir kullanılabilirlik düzeyi oluşturmak

  

Finans, Bütçe ve Muhasebe Yönetimi Süreci ile ilgili bilgi işlem hizmetlerini oluşturan varlıkları ve kaynakları uygun ve ölçülebilir maliyetlerle elde etmek. Hangi bilgi işlem hizmetinin hangi maliyetlerle elde edildiği, hizmet, aktivite ve kullanıcı başına düşen masrafın ne olduğu gibi konulara açıklık getirmek, ayrıca bilgi işlem altyapısındaki değişiklik çalışmalarının maliyetleri hakkında yönetime analiz raporları sunmak ve yatırım kararı aşamasında yönetime yardımcı olmak.  

 

Çağrı (Olay) – talep Yönetimi Süreci ile ilgili normal servis işletimine mümkün olduğunca çabuk geri dönmek ve iş işletimi üzerindeki ters etkiyi en aza indirgemek. En iyi servis kalite seviyesini tutturmak.  

 

Değişiklik Yönetim Süreci ile Hizmet verilen kurumların ve Eanshıp A.Ş.’nın bilgi işlem altyapısına yönelik tüm değişikliklerin standart metot ve prosedürlerin kullanımı ile verimli ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi ve değişim sonucunda ortaya çıkması muhtemel kullanıcı çağrılarının minimize edilerek devam eden hizmet kalitesinin artacak iş yükü nedeni ile düşürülmemesini sağlamak.  

 

Hizmet Sürekliliği süreci ile Bilgi işlem hizmetlerinde ortaya çıkabilecek bir kesinti durumunda, hizmeti önceden belirlenmiş süreler içinde tekrar kullanılabilir duruma getirmek ve Eanshıp A.Ş.’nın verdiği hizmetlerin iş sürekliliğini arttırmak 

 

Kapasite Yönetim Süreci ile Eanshıp A.Ş.’nın bilgi işlem alt yapısını oluşturan bileşenlerin (kaynakların) yönetimine odaklanmak. Kullanılabilir kaynaklar üzerinde bir yetersizlik ortaya çıktığında, gerekli önlemleri alarak bu kaynaklar tarafından desteklenen bilgi işlem hizmetlerinin iş gereksinimlerini karşılayabilir durumda kalmasını sağlamak 

 

Konfigürasyon ve Envanter Yönetim Süreci ile sorumluluk altında bulunan tüm kaynak ve ekipmanların (Eanshıp A.Ş. ve hizmet verdiği müşteriler için) ve hizmet süreçleri içinde ihtiyaç duyulan tüm konfigürasyon öğelerinin kontrol altında tutulmasını sağlamak 

Problem yönetimi süreci ile Eanshıp A.Ş.’nın hizmet verdiği kurumlarda veya kendi BT altyapısı içerisinde, hataların neden olduğu olay ve problemlerin olumsuz etkisini en aza indirgemek, bu hatalarla ilgili olayların yinelenmesini önlemek 

 

Yeni veya Değişmiş Servislerin Planlanması ve Uygulanması Süreci ile servislerde meydana gelebilecek değişikliklerin ulaşılabilir, anlaşılan maliyet ve servis kalitesinde yönetilebilir olduğunu sağlamak. Yeni açılacak servislerin ulaşılabilir, anlaşılan maliyet ve servis kalitelerinin yönetilebilirliğinin teyidini vermek 

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci ile tüm servis işlemlerinde bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini sağlamak 

 

Sürüm / Release Yönetimi Süreci ile kullanılmakta olan tüm yazılımların, donanımların ve veri iletişim ekipmanlarının sürüm ve güvenlik yamaları vb. dâhil izlenmesi ve ilişkili süreçlere bağlı olarak güncellenmesini sağlayarak birimlerde ve müşterilerde doğru sürümleri kullanmak.  

 

İş ilişkileri Yönetim Süreci ile Müşterileri ve onların islerini anlamaya dayalı hizmet sunucu ve müşteri arasında iyi ilişkiler kurmak ve korumak. 

 

Tedarikçi Yönetim Süreci ile birimlerin mal ve hizmet ihtiyaçlarının, verimlilik, karlılık, sürdürülebilirlik ve değişiklik ilkeleri doğrultusunda, istenilen miktar, nitelik ve koşullar çerçevesinde en uygun fiyatlarla, iç ve dış piyasalardan karşılanmasını sağlamak. Satın alma sürecinde oluşan değişiklik veya iptal talebinin sonuçlandırılmasını belirlemek, tedarikçilerinin seçiminde ve değerlendirmesinde ve işin yapılması aşamasındaki kontrollerde bir yöntem oluşturmak. 

 

4.       Revizyon Geçmişi

No

Tarih

Açıklama

00

07.07.2023

İlk yayın